Cântec de dragoste | Love Song

Cum să-mi împiedec sufletul să nu-l ajungă cutremurat pe-al tău? Cum să-l înalţ deasupra ta spre alte lucruri, altundeva? O, cum, cum l-aş aduna lângă ceva pierdut în întunerec, într-un ungher tăcut, străin, nefrămătând, ce nu se-ndepărtează când adâncurile-ţi lunecă departe, unduind. Ci tot ce ne-nfioară, pe tine şi pe mine, ne împreună totuşi aşa…

Dumnezeu vorbeşte fiecăruia | God Speaks To Each Of Us

Dumnezeu vorbeşte fiecăruia numai înainte de a-l face, atunci se duce cu el tăcând în afară din noapte. Dar cuvintele, înainte ca fiecare să încapă, aceste noroase cuvinte, sunt: Trimis afară de simţurile tale, du-te până la marginea dorului tău; dă-Mi vestmânt. În dosul lucrurilor să creşti ca un foc, ca umbrele lor, întinse, să…

Singurătate | Loneliness (Tribute to Michael Kenna II)

Singurătatea ca o ploaie-mi pare. Din mări ea suie către înserare; şi din câmpii pierdute-n depărtare suie la cer, statornicu-i lăcaş. Şi-abia din cer se lasă pe oraş. Şi plouă-n ora vag crepusculară, când toate străzile spre zori se-ndreaptă, când trupuri ce nimica nu aflară, dezamăgit şi trist se trag deoparte; când oameni care se…