This project is inspired by the American writer Cormac McCarthy’s book The Road (2006). This post-apocalyptic novel details the journey of a father and his young son over a period of several months, across a landscape blasted by an unspecified cataclysm that has destroyed almost all life on Earth. The novel was awarded the 2007 Pulitzer Prize for Fiction. The book was adapted to a film of the same name in 2009, directed by John Hillcoat. My pics try to visually recreate the grim, hopeless mood of the novel. To ensure I was able to work without unwanted influence i have postponed watching the film until the set of images was completed.

Acest proiect a fost inspirat din cartea scriitorului american Cormac McCarthy Drumul (2006). Acest roman post-apocaliptic detaliază călătoria unui tată și a fiului său foarte tânăr, întinsă pe o perioadă de câteva luni, într-o lume lovită de un cataclism nespecificat care a distrus aproape toată viața de pe Pământ. Romanul a fost distins cu Premiul Pulitzer pentru ficțiune în anul 2007. Cartea a fost adaptată în filmul cu același nume, în regia lui John Hillcoat (2009). Fotografiile mele încearcă să recreeze vizual atmosfera sumbră, lipsită de speranță a romanului. Pentru a mă asigura că lucrez fără influențe nedorite, am amânat vizionarea filmului până când setul de imagini a fost finalizat.