Ullyses

Wipe the sleep from your eyes And embrace the light. You have slept now For a thousand years Beneath starless nights. And now its time for you To renounce the old ways And see a new dawn rise. In former days The masks were raised When the god came down From off the mountain, And…

Frică și cutremur

„Și acum împărați înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați pământul! Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în El.” (Ps. 2, 10-12)

A wedding dress, or something white

  “And who are you?” she sternly spoke to the one beneath the smoke. “Why, I’m fire,” he replied, “And I love your solitude, I love your pride.” “Then fire, make your body cold, I’m going to give you mine to hold,” saying this she climbed inside to be his one, to be his only…

Dumnezeu vorbeşte fiecăruia | God Speaks To Each Of Us

Dumnezeu vorbeşte fiecăruia numai înainte de a-l face, atunci se duce cu el tăcând în afară din noapte. Dar cuvintele, înainte ca fiecare să încapă, aceste noroase cuvinte, sunt: Trimis afară de simţurile tale, du-te până la marginea dorului tău; dă-Mi vestmânt. În dosul lucrurilor să creşti ca un foc, ca umbrele lor, întinse, să…

Rugăciunea din amurg

Rugăciunea din amurg Mă rog şi pentru viii şi pentru morţii mei. Tot una-mi sunt acuma părtaşii şi duşmanii, Cu ei deopotrivă mi-am sfărâmat eu anii, Şi dragostea şi vrajba le-am împărţit cu ei. Pe morţi în rugăciunea de seară mi-i culeg. Aceştia sunt, Doamne, iar eu printre morminte. Au fost în ei avânturi şi-au…