Veghez intrarea

Letea, Delta Dunării, octombrie 2012 Aştept primirea-n taina casei tale, La poarta care-nchisă îmi rămâne. Ai pus străjeri, venirea să-mi amâne. În grele-armuri mărşăluiesc pe dale. Mărunte slugi se fac pe timp stăpâne Şi-n ceas străin, înlănţuit în zale, Alungă trilul mierlelor din cale Şi-nfig tristeţi în năluciri păgâne. Doar eu şi ceaţa gâtuind suflarea…