RE-NOTIFICARE cu privire la încălcarea drepturilor de autor și a dreptului la propria imagine și somație pentru repunerea în drepturi

 

Către proprietarii și administratorii website-ului In Linie Dreapta 

Prin prezenta vă notific cu privire la încălcarea repetată de către dvs. a drepturilor mele de autor.

În fapt, la adresa URL următor: http://inliniedreapta.net/bogdan-stanciu-lista-lui-dughin-reprezinta-coalitia-pentru-familie-la-congresul-mondial-al-familiilor-de-la-budapesta/

sub semnătura „Andrieș Costin”, ați utilizat, fără drept, pentru ilustrarea unui text, opere fotografice subiect al drepturilor de autor al căror titular sunt, respectiv un portret în culori al subsemnatului și un portret de grup, în alb-negru.

Menționez că prima notificare și solicitare de repunere în drepturi, referitoare la portretul în culori, v-a fost transmisă prin corespondență electronică în urmă cu 3 ani (mai exact, la 25 mai 2017). În răspuns, ați înțeles să refuzați solicitarea mea și cu rea-credință să adăugați la scurt timp o a doua imagine (portretul de grup), copiată fără drept de pe un website care îmi aparține.

Suplimentar, vă fac cunoscut că, în ceea ce privește opera fotografică reprezentând imaginea mea fizică (portretul în culori) vă aflați în situația de a încălca și prevederile Codului Civil referitoare la dreptul la propria imagine, neexistând nicio conexiune între evenimentul public relatat, de altfel tendențios, în articol și fotografia care mă înfățișează într-o ipostază privată.

În temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și al Legii nr. 287/2009 – Codul Civil, înțeleg să mă prevalez de dreptul la proprietate intelectuală și de dreptul la propria imagine și vă notific, pe această cale, să îndepărtați de ÎNDATĂ din conținutul postării aflate la adresa URL precizată operele fotografice folosite fără drept.

Totodată, vă solicit să eliminați operele fotografice precizate, precum și orice alte opere ale mele pe care le utilizați ilegal, din orice locuri fizice sau virtuale în care le-ați plasat, inclusiv pe cele distribuite pe „rețele sociale”.

În caz contrar, urmează să mă adresez instanței pentru repunerea în drepturi.

Totodată, având în vedere reaua credință și atitudinea vădit provocatoare cu care au fost întâmpinate solicitările mele anterioare având același obiect, îmi rezerv dreptul de a vă solicita plata de daune-interese pentru fiecare zi de după prima notificare (25 mai 2017).

Îmi rezerv și dreptul de a utiliza în instanță corespondența anterioară, eventuala corespondență viitoare, precum și orice alte probe.

Prezenta ține loc de punere în întârziere, în conformitate cu art. 1510 Cod Civil.

 

 

10 iulie 2020

Bogdan Stanciu