Cântec de dragoste | Love Song

Cum să-mi împiedec sufletul să nu-l ajungă cutremurat pe-al tău? Cum să-l înalţ deasupra ta spre alte lucruri, altundeva? O, cum, cum l-aş aduna lângă ceva pierdut în întunerec, într-un ungher tăcut, străin, nefrămătând, ce nu se-ndepărtează când adâncurile-ţi lunecă departe, unduind. Ci tot ce ne-nfioară, pe tine şi pe mine, ne împreună totuşi aşa…

O Superman

I always imagined this song to be about a child who is home alone and his/her mother rings the house phone to check up on them but leaves a message, except it’s not the mother at all but a demonic force that is impersonating the mother’s voice. The demon then gives the child cryptic messages…