Interlinked (or Of Men and Machines)

The Baseline Test in „Blade Runner 2049” is based off the book „Pale Fire” by Vladimir Nabokov. In Pale Fire, the fictional poet John Shade sees a tall white fountain during a near-death experience – the image’s presence would always console him. Later Shade reads about a woman in a magazine who came close to…

Cerbul cu stea în frunte

Nu-l mişcă ştiutele crînguri cu ciutele. Cărarea cu urmele, iezerul, umbrele nu-l cheamă. Copitele sfarmă ispitele. Prin ceaţă cînd lunecă zări el adulmecă, nu apropiatele, ci depărtatele. Ciulindu-şi urechile prinde străvechile rotiri, sus, de tulbure foc şi de murmure. Şi-aude, subt naltele, unele, altele: erele, sferele. (Lucian Blaga – „Cerbul cu stea în frunte”)

Paradis în destrămare (I)

Portarul înaripat mai ţine întins un cotor de spadă fără de flăcări. Nu se luptă cu nimeni, dar se simte învins. Pretudindeni pe pajişti şi pe ogor serafimi cu păr nins însetează după adevăr, dar apele din fântâni refuză găleţile lor. Arând fără îndemn cu pluguri de lemn, arhanghelii se plâng de greutatea aripelor. (Lucian…