mire-mireasa

Ori de câte ori, ajunşi în pragul bătrâneţii, îşi aminteau de acest episod, nici lui, nici ei nu le venea să creadă că, de‑a lungul unei jumătăţi de veac de viaţă în comun, aceea fusese cea mai serioasă dispută a lor şi singura care trezise în a­mândoi dorinţa de a renunţa la tot, pentru a începe o altă viaţă. Chiar şi la bătrâ­neţe, când deveniseră mai îngăduitori şi mai paşnici, se fereau s‑o evoce, pentru că rănile abia cicatrizate începeau să sângereze de parcă ar fi fost din ajun.

El a fost primul bărbat pe care Fermina Daza l‑a auzit urinând. L‑a auzit în noaptea nunţii, în timp ce zăcea sleită de puteri din cauza răului de mare în ca­bina de pe vaporul care‑i ducea în Franţa, iar zgomotul jetului ca de cal i s‑a pă­rut atât de potent şi învestit cu atâta autoritate încât i‑a sporit spaima de rava­giile la care se aştepta. Pe măsură ce jetul scădea o dată cu trecerea anilor, amin­tirea aceea îi revenea frecvent în minte, pentru că nu s‑a putut împăca niciodată cu gândul că el murdărea marginea clo­setului ori de câte ori îl folosea. Doctorul Urbino încerca să‑i explice, cu argumente uşor de priceput pentru cineva care ar fi vrut cu adevărat să le priceapă, că accidentul acela se repeta zilnic nu din ne­gli­jenţă, ci dintr‑un motiv organic: jetul lui de om tânăr era atât de precis şi di­rect, încât la şcoală câştigase concursuri de tras la ţintă umplând sticle, dar de când se şubrezise, nu numai că i se împuţinase, dar ajunsese oblic, se ramifica, pentru ca în cele din urmă să devină o adevărată fântână arteziană, im­posibil de stăpânit, deşi el unul făcea nenumărate eforturi de a‑l îndrepta. Iar în încheiere spunea: „Closetul a fost inventat, mai mult ca sigur, de cineva care habar n‑avea cum sunt alcătuiţi bărbaţii.”

(Gabriel Garcia Marquez, Dragoste în vremea holerei)