doi-cai

Prin lumea poveştilor
zumzetul veştilor.

Prin murmurul mărilor
plânsetul ţărilor.

Prin lumea aievelor
cântecul Evelor.

Prin vuietul timpului
glasul nimicului.

Prin zvonul eonului
bocetul omului.

(Lucian Blaga, Ce aude unicornul, 1957)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment