Tough maternity

I am a bum wiping Spider squishing Vegetable sneaking Sticky floor cleaning Goddess. I am a lullaby singing Bear hug giving Good night kissing Boo boo fixing Superstar. I am a grocery shopping Tantrum stopping Potty training Diaper changing Diva. I am mom! (Gloria Didjusto)

Pentru toate rănile mele nedrepte, eu, Doamne, te iert

“De Paştele lui 1951, eram la închisoarea Aiud. Dimineaţa, când garda se schimba, încălcând toate regulamentele draconice ale închisorii, i-am spus gardianului (unul dintre cei mai cruzi): ‘Hristos a înviat!’. A ezitat câteva clipe, în care, ca într-o străfulgerare, am vazut perindându-se pe chipul lui inocenţa copilăriei când mama sau bunica te ducea de mână…

Cât de străin sunt de ţara mea

Cât de străin sunt de ţara mea Şi nici un dor nu mi-a rămas – Gând rău şi-ntunecat Închide al dreptăţii glas. Va fi târziu în ziua-aceea… Şi bântuie în calea mea Tăceri de vremi, sinistra foame! Sau cântece ce plâng mereu: – Grăbeşte, nu mai aştepta! (George Bacovia)

Vecinul care-a murit

În celula de alături a murit alaltăieri unul. Era un vieţas ofticos. Tusea-i sunase mai neagră de cum e ceaunul, şi-o noapte-a vărsat sânge pe jos. Stă zugravit cu văpsele sărace – sfânt pe şindrilă – când lacătu’n zori a svâcnit. Amar, înlemnise obrazul în crâncena silă. Gardianul aşa l-a găsit. Au venit alţi doi…

Toate speranțele pământești

Doamne, n-ajung pân’la tine vârfurile-acestei păduri de suspine? Cum eşti tu atotştiutor, să fi dat pâne de-ajuns tuturor, culcuş pentru copiii îngheţaţi, câte puţin din lumina celor bogaţi, câte puţin din cerul lor senin, de care îngeri întraripaţi se ţin. Să fi dat, Doamne, fiecărui om, câte-o bucată verde de pământ şi câte-un pom al…