Frică și cutremur

„Și acum împărați înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați pământul! Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în El.” (Ps. 2, 10-12)

Bird of flames

Coming into a dark world Bird of flames It’s good you remember I draw hearts for you, yeah We stay up till the early hours You looking so glamorous Large heart shape diamonds I want to make you happy Funny games Fun and games Love Love Love Love is a bird of flames Coming into…