Cântec de toamnă

Voi, plopilor galbeni, aprinse făclii Ce ardeţi în zarea deşartei câmpii, Înalte şi fumegătoare feştile De veghe la moartea frumoaselor zile! Dar moartea cu aripi de ceaţă v-atinge Când vântul vă bate şi ploaia vă stinge, Iar frunza târzie, din rară mai rară, Stropeşte pământul cu picuri de ceară; Stropeşte pământul încet, până când Tulpinele…

Cine acum e singur, va rămânea-ndelung (Zi de toamnă III) | Whoever is alone now will remain so for a long time (Autumn Day III)

Cine acum nu are casă, nu-şi mai face. Cine acum e singur, va rămânea-ndelung. O să vegheze, va ceti, scrisori va scrie lungi şi pe alei va rătăci acolo şi încoace pierdut, când frunzele se-ndungă şi cad foşning prelung. (Rainer Maria Rilke, Zi de toamnă, fragment) – Whoever has no house now will not build…

Noapte bună

Să te sărut de noapte bună Că poate mâine n-om mai fi-mpreună Noaptea aduce uneori moarte Şi pe furiş ucide şi desparte Oricum pe întuneric se răzbună Şi pentru somn de veci, tot noapte bună! (Tudor Arghezi, Noapte bună)

Here and Now, Face to Face

“There is an apocryphal story that one day the Pope came to visit Michelangelo in his studio while he as sculpting his “David”. The Pope marveled at the partially completed work, and asked, “How do you know what to cut away?” Michelangelo’s response was, “It’s simple. I just remove everything that doesn’t look like David.”…

Festinul Ciorilor

Îmi amintesc un bărbat care mă arunca în sus, pe când eram foarte mică. Este înalt până la cer şi mă aruncă atât de sus încât simt că parcă zbor. Râdem amândoi, râdem atât de mult încât eu de-abia mai pot respira şi, în cele din urmă, râd atât de tare încât fac pe mine,…

A short history of nearly everything

— Fie-ţi milă şi taci, o rugă el. Fernanda, dimpotrivă, ridică tonul. “N-am nici un motiv să tac, îi zise ea. Cine nu vrea să mă asculte, n-are decât să plece.” Aureliano Segundo îşi pierdu a¬tunci stăpânirea de sine. Se ridică fără grabă, ca şi cum nu se gândea la altceva decât să-şi dezmorţească mădu¬larele,…