Anywhere Out of this World

We scale the face of reason To find at least one sign That could reveal the true dimension Of life, lest we forget. And maybe it’s easier to withdraw from life With all of its misery and wretched lies Away from harm We lay by cool, still waters And gazed into the sun And like…

Frică și cutremur

„Și acum împărați înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați pământul! Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc în El.” (Ps. 2, 10-12)