Festinul Ciorilor

Îmi amintesc un bărbat care mă arunca în sus, pe când eram foarte mică. Este înalt până la cer şi mă aruncă atât de sus încât simt că parcă zbor. Râdem amândoi, râdem atât de mult încât eu de-abia mai pot respira şi, în cele din urmă, râd atât de tare încât fac pe mine,…

A short history of nearly everything

— Fie-ţi milă şi taci, o rugă el. Fernanda, dimpotrivă, ridică tonul. “N-am nici un motiv să tac, îi zise ea. Cine nu vrea să mă asculte, n-are decât să plece.” Aureliano Segundo îşi pierdu a¬tunci stăpânirea de sine. Se ridică fără grabă, ca şi cum nu se gândea la altceva decât să-şi dezmorţească mădu¬larele,…

Portret de țigan simpatic II

Când Ursula îi descoperi absenţa, îl căută pretutindeni prin sat. Pe locul de unde ţiganii îşi strânseseră tabăra nu mai rămăsese decât o dâră de gunoi amestecată cu cenuşa încă fumegândă a vetrelor stinse. Cineva care um­bla pe acolo, scormonind în căutarea unor mărgele, îi mărturisi Ursulei că-l văzuse pe fiul ei în noaptea trecu­tă,…