The Mist (I)

I am the mist, the impalpable mist, Back of the thing you seek. My arms are long, Long as the reach of time and space. Some toil and toil, believing, Looking now and again on my face, Catching a vital, olden glory. But no one passes me, I tangle and snare them all. I am…

Lecția de idiosincrazie II | Idiosyncrasy lesson II

În casă plutea iubirea. Aureliano o exprimă în poeme fără început şi fără sfârşit. Le scria pe pergamente aspre pe care i le dăruia Melchiade, pe pereţii băii, pe pielea braţelor sale, şi pretutindeni apărea, transfigurată, Remedios; Remedios în atmosfera somnoroasă a celor două ceasuri de după amiază, Remedios în respiraţia blândă a trandafirilor, Remedios…

Breathe me

This post is dedicated to victims of gas/chemical warfare (lachrymators, asphyxiators, toxic gases, sternutators, blister agents) in WWI. Gas! GAS! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling, Fitting the clumsy helmets just in time; But someone still was yelling out and stumbling, And flound’ring like a man in fire or lime … Dim, through the misty…