Noapte bună Tudor ArgheziSă te sărut de noapte bună
Că poate mâine n-om mai fi-mpreună
Noaptea aduce uneori moarte
Şi pe furiş ucide şi desparte
Oricum pe întuneric se răzbună
Şi pentru somn de veci, tot noapte bună!

(Tudor Arghezi, Noapte bună)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment